Για την πλοήγηση


Πολιτική Ποιότητας της IONIA LABS A.E. στη Νέα Ιωνία


Στο εργαστήριο Εδαφομηχανικής IONIA LABS A.E., διεξάγουμε εργαστηριακές δοκιμές Εδαφομηχανικής, εκπονούμε μελέτες, και αναλαμβάνουμε εργολαβίες σχετικές με τον χώρο της γεωλογίας στοχεύοντας στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

Για το σκοπό αυτό η Διοίκηση και όλο το προσωπικό του εργαστηρίου δεσμευόμαστε να ικανοποιούμε τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών μας έγκαιρα, με ακρίβεια, αξιοπιστία και συνέπεια, καλύπτοντας πλήρως τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις για ασφάλεια.

Για να επιτύχουμε τα παραπάν: