Για την πλοήγηση


Ισολογισμοί - Εργαστήρι Εδαφομηχανικής - IONIA LABS


ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 (pdf)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 (pdf)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 (pdf)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 (pdf)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 (pdf)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 (pdf)